ЄДЕБО (єдина державна електронна база з питань освіти) -
автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації про систему освіти.