Науковий ліцей Чурюмова
НОРМАТИВНА БАЗА
1
У Положенні Міністерства освіти і науки України «про науковий ліцей та науковий ліцей-
інтернат» від 22 травня 2019 року розкрито:
- загальну частину;
- освітній процес у науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті та оцінювання
досягнень учнів;
- структуру та організацію діяльності наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату;
- управління науковим ліцеєм та науковим ліцеєм-інтернатом;
- матеріально-технічну базу та фінансово-господарську діяльність;
- міжнародне співробітництво наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату.
2
У наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти
наукового спрямування» (від 16.10.2019 р.) розкрито:
- загальні положення;
- вимоги до обов'язкових компетентностей та результатів навчання здобувачів
спеціалізованої освіти наукового спрямування;
- загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти;
- вимоги до дослідницької компетентності здобувачів освіти (Додаток 1);
- вимоги до результатів дослідно-орієнтованого навчання здобувачів освіти за природничо-
математичним профілем (Додаток 2);
- вимоги до результатів дослідно-орієнтованого навчання здобувачів освіти за суспільно-
гуманітарним профілем (Додаток 3);
- вимоги до результатів дослідно-орієнтованого навчання здобувачів освіти за техніко-
технологічним профілем (Додаток 4).
 
Made on
Tilda