Науковий ліцей Чурюмова
НОРМАТИВНА БАЗА
 • 1
  У Положенні Міністерства освіти і науки України «про науковий ліцей та науковий ліцей-
  інтернат» від 22 травня 2019 року розкрито:
  - загальну частину;
  - освітній процес у науковому ліцеї та науковому ліцеї-інтернаті та оцінювання
  досягнень учнів;
  - структуру та організацію діяльності наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату;
  - управління науковим ліцеєм та науковим ліцеєм-інтернатом;
  - матеріально-технічну базу та фінансово-господарську діяльність;
  - міжнародне співробітництво наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату.
 • 2
  У наказі Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Стандарту спеціалізованої освіти
  наукового спрямування» (від 16.10.2019 р.) розкрито:
  - загальні положення;
  - вимоги до обов'язкових компетентностей та результатів навчання здобувачів
  спеціалізованої освіти наукового спрямування;
  - загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти;
  - вимоги до дослідницької компетентності здобувачів освіти (Додаток 1);
  - вимоги до результатів дослідно-орієнтованого навчання здобувачів освіти за природничо-
  математичним профілем (Додаток 2);
  - вимоги до результатів дослідно-орієнтованого навчання здобувачів освіти за суспільно-
  гуманітарним профілем (Додаток 3);
  - вимоги до результатів дослідно-орієнтованого навчання здобувачів освіти за техніко-
  технологічним профілем (Додаток 4).
 • 3
 • 4